Før Brukerkurset for hjertestartere (DHLR-kurset)

1. skal du beherske basal HLR etter gjeldende retningslinjer. Du bør derfor ha deltatt på et HLR-kurs med godkjent instruktør i løpet av de siste månedene eller ha god trening i HLR etter gjeldende retningslinjer fra egen tjeneste/arbeidsplass.

2. skal du minst én uke før kurset ha fått tilsendt kursboka fra din instruktør, og lese denne grundig før kurset.

NRR-godkjenning som DHLR-utøver

1. krever at har deltatt på "Norsk grunnkurs i DHLR"

2. og godkjennes som DHLR-utøver av en NRR-godkjent DHLR-instruktør.

Vedlikehold av godkjenning (DHLR)

Minimumskrav for å vedlikeholde status som NRR-godkjent DHLR-utøver er at du kan dokumentere nødvendige kunnskaper og ferdigheter (gjerne på s. 22 i kursboka):

1. To ganger i året skal du gå gjennom gjeldende DHLR-handlingsplan/algoritme (s 22 i kursboka) og trene på minst to hjertestansscenarier (s 23-26 i kursboka) sammen med andre godkjente DHLR-utøvere.

2. Annethvert år skal dessuten du ta repetisjonskurs med gjennomgang av gjeldende DHLR-handlingsplan/algoritme (s 22 i kursboka) og trene på minst fire hjertestansscenarier (s 23-26 i kursboka) sammen med godkjent DHLR-instruktør.

Den enkelte tjeneste, organisasjon eller arbeidsgiver kan sette strengere krav.

Kna Massasje AS
Telefon: 77 69 11 55
Besøksadresse i Tromsdalen:  AMFI Pyramiden, Solstrandvegen 47, 9020 Tromsdalen
Postadresse: Postboks 100, 9251 Tromsø