Med fotsoneterapi menes en behandlingsform der en behandler soner og punkter på føttene med trykkmassasje.

Fotsoneterapi er en bioholografisk metode som bygger på kunnskapen om hvordan kroppens deler og organer gjenspeiler seg i soner under føttene. Ved å behandle disse sonene etter ulike systemer stimuleres kroppen til bedre balanse og helbredelse.

Soneterapi er trykk- og massasjebehandling på reflekssoner under føttene. Reflekssonene på føttene har forbindelse med hele kroppen, og påvirker alle kroppens organer og deler. Behandlingen virker utrensende, stimulerende og harmoniserende, og kan hjelpe mot flere typer plager.

Soneterapi er en av verdens eldste former for legekunst.

Den er en av de mange metoder som baserer seg på det såkalte holografiske prinsipp, også kalt eciwo, dvs at helheten avspeiler seg i en liten del av organismen (f eks som enhver celle inneholder informasjon om hele kroppen). Ved trykkmassasje på reflekssonene kan hele organismen påvirkes: indre organer, hormonsystem, muskel- og skjelettsystem, sanseorganer osv. Soneterapi stimulerer de indre organers funksjon, løser opp blokkeringer og øker blodsirkulasjonen. Ved å massere reflekssoner kan blokkeringer og stagnasjoner løses opp slik at den naturlige sirkulasjonen av energi, blod og lymfe opprettholdes og kroppen regenereres mere effektivt.

Fotsoneterapeutene mener altså at når det oppstår sykdom i et organ eller i et område av kroppen, vil det føre til at tilsvarende soner på føttene blir ømme ved trykk. Ved trykkmassasje på de sonene, kan den aktuelle sykdommen lindres.

Kna Massasje AS
Telefon: 77 69 11 55
Besøksadresse i Tromsdalen:  AMFI Pyramiden, Solstrandvegen 47, 9020 Tromsdalen
Postadresse: Postboks 100, 9251 Tromsø